Dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng Vietinbank có quy định về mức phí giao dịch. Mỗi cách chuyển khoản sẽ phải trả một khoản phí khác nhau. Để không gặp lỗi trong quá trình giao dịch bạn nên biết phí chuyển tiền Vietinbank mới nhất hiện nay. Và những biểu phí chuyển khoản ngân hàng Vietinbank sẽ được cập nhật chi tiết và chính xác nhất ở bên dưới đây.

Biểu phí chuyển tiền Vietinbank mới nhất

Biểu phí chuyển tiền ngân hàng Vietinbank sẽ khác nhau tùy từng dịch vụ mà bạn sử dụng để giao dịch. Nhưng cũng có một số loại hình dịch vụ miễn phí chuyển khoản. Mời bạn tham khảo bảng phí dịch vụ Vietinbank ngay bên dưới đây.

Phí chuyển tiền Vietinbank iPay

Vietinbank iPay là ứng dụng trực tuyến được ngân hàng phát hành để giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng tại nhà. Hiện tại hầu hết khách hàng đều đăng ký Vietinbank iPay để dễ quản lý tài khoản hơn. Và khi chuyển tiền bằng Vietinbank iPay sẽ có quy định về biểu phí như sau.

Phí chuyển tiền Vietinbank iPay
Chuyển tiền miễn phí bằng Vietinbank iPay
Dịch vụ
Gói tài khoản
Gói không dùng tài khoản
Premium
(1)
Plus
(2)
Smart
(3)
Phí
Phí chuyển khoản Vietinbank iPay
Chuyển khoản cùng ngân hàng Vietinbank Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chuyển tiền liên ngân hàng Vietinbank.
Từ 1.000 đ đến dưới 50.000.000 đ Miễn phí Miễn phí Miễn phí 8.000 VND/GD
Từ 50.000.000 đ trở lên Miễn phí Miễn phí Miễn phí
0,01% GTGD
tối thiểu 9.000 VNĐ/GD
Chuyển khoản nhanh 24/7 khác ngân hàng. Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Từ 2.000.000 trở xuống Miễn phí Miễn phí Miễn phí 6.000 VND/lần
Từ 2.000.001 đến 300.000.000 Miễn phí Miễn phí Miễn phí 8.000 VND/lần.
Từ 300.000.001 đến 499.999.999 Miễn phí Miễn phí Miễn phí 0,02%

Phí chuyển tiền ngân hàng Vietinbank tại cây ATM

Ngân hàng Vietinbank còn hỗ trợ cách chuyển tiền ATM Vietinbank. Và khi chuyển khoản sẽ tính phí tùy thuộc vào số tiền mà bạn giao dịch.

Quy định về biểu phí như sau:

 • Chuyển tiền tại cây ATM cùng hệ thống tỉnh/thành phố: Miễn phí
 • Chuyển khoản liên ngân hàng: Nếu chuyển dưới 30 triệu phí 11,000 VND/giao dịch, gửi trên 30 triệu phí là 0,2% số tiền gửi.

Phí chuyển khoản ngoại tệ ngân hàng Vietinbank

Chuyển ngoại tệ các đồng USD, Euro,… sẽ được áp dụng mức phí riêng theo từng mục đích giao dịch.

 • Phí chuyển khoản ngoại tệ ra nước ngoài với mục đích: Chữa bệnh, du học là 0,15% số tiền gửi đi. Các mục đích khác sẽ tính phí là 0,2%.
 • Phí chuyển tiền ngoại tệ trong nước là 0,03% trên tổng số tiền gửi.
Nội dung Mức phí (chưa bao gồm VAT) Phí tối thiểu Phí tối đa
Phí chuyển tiền ngoại tệ Vietinbank áp dụng từ 30/11/2020
Chuyển khoản ngoại tệ
 • Cùng chi nhánh Vietinbank
0 USD
 • Khác chi nhánh Vietinbank
2 USD
Chuyển tiền ngọai tệ vào tài khoản bằng tiền mặt Bằng phí KHTC nộp tiền mặt vào TKTT ngoại tệ của chính mình (B033)
 • Chuyển tiền đi
 • Chuyển tiền đi trong nước
0,03% 2 USD
 • Chuyển tiền đi nước ngoài
0,20% 5 USD
Phí của NHĐL

(trường hợp lệnh chuyển tiền quy định phí OUR)

Chuyển tiền đi trong nước 5 USD
Chuyển tiền đi nước ngoài
– Lệnh tiền đi qua NHCT Lào 0,08% GTGD
(+ 5 USD nếu NH hưởng khác NHCT Lào)
6 USD
– Lệnh thanh toán bằng JPY 0,05% GTGD + 2.500 JPY 5.500 JPY
– Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ khác 30 USD
 • Huỷ lệnh chuyển tiền đi
5 USD
 • Chuyển tiền đến
– Nguồn tiền đến từ nước ngoài 0.05% 5 USD
– Nguồn tiền đến từ nước ngoài do CN NHCT đầu mối chuyển tiếp 0,03% 2 USD
– Nguồn tiền đến từ nước ngoài do NH trong nước và chi nhánh NHNNg tại Việt Nam chuyển tiếp 2 USD
 • Thoái hối lệnh chuyển tiền
5 USD
– Nước ngoài 10 USD
Chuyển tiền thanh toán biên mậu
– Chuyển tiền đi 0,1% + phí chuyển tiền trong hệ thống 80.000 đ
– Chuyển tiền đến Thỏa thuận
Điều chỉnh/tra soát chuyển tiền 5 USD + Phí trả NHNNg (nếu có)
 • Điện phí (phí SWIFT)
Trong nước 3 USD
Ngoài nước
Chuyển tiền với NHCT nước ngoài Bằng 70% phí CT ngoại tệ tương ứng
 • Séc, uỷ nhiệm thu
 • Séc NHCT cung ứng (thu từ người ký phát)
– Cung ứng séc 20.000 đ/quyển
– Bảo chi hoặc đình chỉ Séc 10.000 đ/tờ
– Thông báo mất séc 200.000 đ/lần
Dịch vụ khác của séc, ủy nhiệm thu 20.000 đ/tờ

Phí chuyển tiền Vietinbank tại PGD ngân hàng

Phí chuyển tiền Vietinbank tại chi nhánh ngân hàng sẽ có chút thay đổi. Hãy lưu ý, khi chuyển tại chi nhánh Vietinbank đã mở tài khoản sẽ được miễn phí. Nếu chuyển tại chi nhánh khác của Vietinbank sẽ bị tính phí theo quy định.

Phí chuyển tiền Vietinbank

NỘI DUNG
Phí (Chưa bao gồm VAT)
Mức phí Tối thiểu Tối đa
Chuyển tiền VND
Chuyển tiền VND trong nước cùng hệ thống
Chuyển tiền người nhận bằng tài khoản.
Phí trích từ tài khoản (Không áp dụng với khách hàng có 2 tài khoản)
Chuyển tại chi nhánh mở tài khoản 0 VND
Chuyển tại chi nhánh Vietinbank hác 0,01% 10.000 VND 1.000.000 VND
Nộp tiền mặt
 • Chuyển ở chi nhánh mở TK
0 VND
 • Chuyển qua chi nhánh Vietinbank khác
0,03% 10.000 VND 1.000.000 VND
Chuyển tiền người hưởng nhận bằng tiền mặt
 • Trừ tiền từ tài khoản chuyển
0,03% 10.000 VND 1.000.000 VND
 • Nộp phí bằng tiền mặt
0,05% 20.000 VND 2.000.000 VND
Nộp Ngân sách nhà nước Theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ
Chuyển tiền khác ngân hàng Vietinbank (VND)
 • Phí chuyển tiền
0.025%(1) 9.000 VND(1) 1.000.000 VND
 • Phí kiểm đếm (thu trên số tiền mặt nộp để chuyển đi)
0,02% 10.000 VND 1.000.000 VND
Phí kiểm đếm rút tiền mặt đối với nguồn VND chuyển đến từ ngoài hệ thống 0,03% 10.000 VND 1.000.000 VND
Điều chỉnh/Tra soát chuyển tiền VND trong nước 20.000 VND
Chuyển tiền ngoại tệ
Chuyển tiền ngoại tệ trong nước cùng hệ thống
Chuyển tiền người hưởng nhận bằng TK
 • Trích chuyển khoản (không áp dụng với 02 TK cùng chủ sở hữu)
Tại CN quản lý TK 0 USD
Tại CN khác CN quản lý TK 2 USD
Nộp tiền mặt Bằng phí nộp TM vào TK ngoại tệ của chính chủ TK

Phí chuyển tiền liên ngân hàng Vietinbank

Nếu chuyển khoản mà tài khoản nhận tiền khác ngân hàng Vietinbank. Mức phí sẽ thay đổi so với khi chuyển tới tài khoản cùng hệ thống Vietinbank.

Mức phí giao dịch chung là 0,03% trên tổng số tiền gửi đi. Tối thiểu là 10,000đ và tối đa là 1,000,000đ/giao dịch. Nếu chuyển tiền mặt thì sẽ tính thêm phí kiểm đếm là 0,02%.

Phí chuyển tiền Vietinbank cùng ngân hàng

Ngân hàng Vietinbank có các gói tài khoản, mức phí chuyển tiền áp dụng cho từng gói tài khoản cũng khác nhau.

 • Nếu tài khoản người gửi và tài khoản thụ hưởng đều được mở cùng một chi nhánh Vietinbank sẽ được miễn phí chuyển khoản.
 • Nếu tài khoản chuyển và tài khoản nhận mở khác chi nhánh Vietinbank mức phí tối thiểu 10,000đ/giao dịch.

Trường hợp Vietinbank miễn phí chuyển khoản

Ngân hàng Vietinbank có đưa ra chính sách mới về các gói tài khoản “0đ”. Khi sử dụng những gói tài khoản này khách hàng sẽ không cần lo lắng về phí nữa. Nhưng chỉ áp dụng với dịch vụ ngân hàng số Vietinbank thôi nhé.

 • Các gói tài khoản Smart, Plus, Basic được miễn phí chuyển tiền tới tất cả các ngân hàng. Nhưng với điều kiện phải duy trì số dư tối thiểu là 2 triệu.
 • Gói tài khoản Premium không yêu cầu duy trì số dư trong tài khoản.

Hướng dẫn cách chuyển tiền ngân hàng Vietinbank

Chuyển khoản bằng Vietinbank iPay hoặc Internet Banking

Vietinbank iPay ứng dụng tiện ích giúp chủ tài khoản giao dịch và quản lý tài khoản trên điện thoại dễ dàng. Và để chuyển khoản bằng app iPay thì bạn thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Vietinbank iPay trên điện thoại.

Bước 2: Nhấn vào “Chuyển tiền” ở giao diện chính.

Bước 3: Lựa chọn hình thức chuyển tiền bao gồm:

 • Chuyển tiền trong Vietinbank.
 • Chuyển liên ngân hàng.
 • Chuyển tiền chứng khoán.
 • Gửi tiền mừng.
 • Bán ngoại tệ.
 • Chuyển 24/7 mã QR.

Bước 4: Nhập số tài khoản thụ hưởng, ngân hàng nhận, số tiền và nội dung chuyển khoản. Nhấn tiếp tục.

Bước 5: Xác nhận giao dịch bằng cách nhập mã OTP gửi về điện thoại hoặc mật khẩu Smart OTP để lấy mã tự động.

Bước 6: Xác nhận giao dịch và chuyển khoản thành công.

Xem thêm: Những Cách chuyển khoản qua điện thoại miễn phí

Chuyển tiền bằng máy ATM

Chuyển tiền tại máy ATM có thể giao dịch tại các hệ thống máy của Vietinbank hoặc các ngân hàng liên kết. Nhưng ưu tiên cây ATM của Vietinbank vì sẽ xử lý nhanh và tiết kiệm phí hơn.

Phí chuyển tiền Vietinbank

Bước 1: Đưa thẻ vào máy ATM chọn ngôn ngữ và nhập mã PIN của thẻ.

Bước 2: Chọn vào tính năng “Chuyển tiền” và nhấn ngân hàng thụ hưởng.

Bước 3: Nhập số tài khoản nhận tiền.

Bước 4: Điền số tiền muốn gửi và xác nhận giao dịch.

Bước 5: Thông báo giao dịch thành công và chọn in hóa đơn và kết thúc.

Chuyển tiền tại phòng giao dịch Vietinbank

Tại phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank hỗ trợ chuyển tiền không giới hạn. Khách hàng có thể gửi bao nhiều tiền cũng được. Ngoài ra cũng không yêu cầu người nhận phải có số tài khoản mà chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Người gửi hãy tới chi nhánh ngân hàng Vietinbank gần nhất. Sau đó xin giấy chuyển khoản và điền các thông tin giao dịch cần thiết như: Số CMND người nhận, số tài khoản người nhận, tên chi nhánh ngân hàng thụ hưởng, số tiền, nội dung gửi,… sau đó nộp lại cho giao dịch viên kiểm tra. Họ sẽ tiến hành chuyển khoản đi ngay lập tức.

Một số câu hỏi liên quan khi chuyển tiền ngân hàng Vietinbank

Cách chuyển tiền người nhận chịu phí Vietinbank

Hiện tại, Vietinbank không áp dụng chính sách chuyển tiền người nhận trả phí. Tất cả khách hàng khi chuyển tiền, phí sẽ được tính cho bên thực hiện giao dịch.

Chuyển tiền Vietinbank nhưng không nhận được?

Rất nhiều khách hàng khi chuyển tiền thành công nhưng người nhận chưa nhận được tiền về tài khoản. Lỗi này có thể gây ra do các nguyên nhân.

 • Chuyển tiền vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ. Ngân hàng không làm việc, phải chờ sang thứ 2 mới nhận được tiền.
 • Điền sai các thông tin như số tài khoản nhận, ngân hàng thụ hưởng.
 • Lỗi bị treo giao dịch trên hệ thống. Với lỗi này cần liên hệ với Vietinbank để kiểm tra. Ngoài ra người nhận cũng cần gọi đến tổng đài ngân hàng để kiểm tra xem có giao dịch phát sinh không.

Chuyển tiền khác ngân hàng Vietinbank bao lâu nhận được

Dịch vụ chuyển tiền Vietinbank hiện có tốc độ xử lý rất nhanh. Thường thì ngân hàng thụ hưởng sẽ nhận được tiền sau khoản 5 phút sau khi chuyển. Nhưng cũng có một số trường hợp phải mất 3 – 5 ngày mới nhận được tiền. Nếu sau thời gian này, mà bên nhận vẫn chưa thấy thông báo cộng tiền. Hãy liên hệ ngay với ngân hàng để kiểm tra giao dịch xem có gặp lỗi gì không.

Tóm lại

Trên đây là toàn bộ thông tin về biểu phí chuyển tiền Vietinbank mới nhất hiện nay. Mong rằng với bài viết này đã giúp bạn đọc nắm bắt được quy định về mức phí chuyển khoản mà Vietinbank ban hành.

Biên tập: Nganhangmobile.com

Bài trướcMất thẻ ATM Sacombank phải làm gì? Cách đăng lý làm lại thẻ
Bài tiếp theoBị Fe Credit gọi điện làm phiền làm sao để thoát khỏi
Xin chào, mình là Tuấn đã có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng. Nếu bạn có thắc mắc chưa được giải đáp hãy liên hệ mình nhé.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây